Theses on the same topic (having an identical keyword):

walt disney

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Companies‘ mergers and acquisitions in example of The Walt Disney Company and Pixar
 (Marat Kochnev)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kh3d0/ | Finance a účetnictví / Finance (angl.) | Theses on a related topic

Writing Inuit by Disney. Comparing Representations of Inuit and Native American Folktales in Disney's Brother Bear
 (Soňa Prudíková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d9k81/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

From Dust to the Stars - the American Dream of Walt Disney
 (Denisa MÜLLEROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kmraob// | Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - francouzština | Theses on a related topic

Financial Analysis of the company of the Walt Disney Company
 (Zijia Luo)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91847 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Slavní filmoví tvůrci a jejich přínos pro světovou kinematografii - Walt Disney
 (Karolina Křesťanová)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//i1q72e// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

“Tale as Old as Time”: Modernization of Gender Roles in Disney Remakes
 (Barbora Vágnerová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gp2j8/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Analysing Disney's Innocence
 (Jiří Horák)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tsd49/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Walt Disney - život a dílo.
 (Martin FÁBRY)

2008, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zakfln// | Výtvarná umění / Klasická animovaná tvorba | Theses on a related topic

1.Průkopníci animovaného filmu v USA - W. Disney a jeho animovaná groteska 2.Poslední čarodějnice
 (Barbora URBÁNKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e7uw3j// | Výtvarná umění / Klasická animovaná tvorba | Theses on a related topic

Prezentace genderových rolí v hrané a animované verzi Krásky a zvířete od Walta Disneyho a jejich porovnání (diskurzivní analýza)
 (Michaela Střížová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ov3aq/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)