Theses on the same topic (having an identical keyword):

xenobiotics

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Glukokortikoidní a další jaderné receptory – jejich funkce a regulace cizorodými látkami
 (Šárka Beníčková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lo83n/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Vývoj analytické strategie pro zhodnocení spektra cizorodých látek ve vlasech jako bioindikátorové matrici
 (Radka Tamášová)

2018, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//gg2eu5// | Chemie a analýza potravin / | Theses on a related topic

Příprava a testování sorbentů z křídlatky japonské pro odstraňování xenobiotik z povrchové a odpadní vody
 (Tereza Motúzová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140858 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Theses on a related topic

Xenobiotika v povrchových vodách a jejich vliv na tvorbu karcinomu ledvin
 (Kateřina JAMBOROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//z8u4g0// | Veřejné zdravotnictví / Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví | Theses on a related topic

Studium vlivu xenobiotik na životní prostředí pomocí vybraných ekotoxikologických testů
 (Zuzana Rigová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4677 | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Studium vlivu xenobiotik na životní prostředí pomocí vybraných ekotoxikologických testů
 (Zuzana Rigová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4677 | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Studium metabolismu xenobiotik pomocí moderních elektromigračních metod.
 (Monika Langmajerová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ugxqu/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Vliv xenobiotik na signální dráhy retinoidů
 (Petra Dvořáčková)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hroln/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Testy fytotoxicity a jejich využití pro hodnocení vlivu xenobiotik
 (Lucie Bakalová)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yx5fv/ | Chemie / Učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Ovlivnění signální dráhy retinoidů a diferenciace buněk xenobiotiky
 (Petra Kubincová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z1q07/ | Biochemie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)