Theses on the same topic (having an identical keyword):

xenobiotika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Xenobiotika v povrchových vodách a jejich vliv na tvorbu karcinomu ledvin
 (Kateřina JAMBOROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//z8u4g0// | Veřejné zdravotnictví / Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví | Theses on a related topic

Regulace enzymů podílejících se na metabolismu xenobiotik v buněčných modelech odvozených od epitelu kolonu
 (Vít Dubec)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/my5fd/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Studium metabolismu xenobiotik pomocí moderních elektromigračních metod
 (Ivana Mičíková)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wwqyn/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Monitorování hladin ethylenglykolu při podezření na intoxikaci nemrznoucí kapalinou
 (Jitka Kučerová)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q6ky4/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Efekt xenobiotik na DNA integritu a fyziologii rybích spermií
 (Pavla LINHARTOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vqqjnk// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Renální in vitro modely v toxikologii
 (Renata Škovroňová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jow83/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Využití biochemických markerů v experimentální ekotoxikologii
 (Veronika Pašková)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s9r54/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Metody detekce ribosomálního stresu
 (Barbara DUCHOŇOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dsnapy// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Understanding the effect of biogenic & Xenobiotic substances on microbial metabolism in the soil
 (Rahul Datta)

2018, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//sr9rpx// | Krajinné inženýrství / Ekologie lesa | Theses on a related topic

Fyziologické a molekulární odezvy vodních organizmů na účinky chemických látek
 (Latifeh CHUPANI)

2017, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//a20ppu// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)