Theses on the same topic (having an identical keyword):

zaci

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Mimořádně nadaní žáci v primární škole
 (Lucie Bernatová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dew7f/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Žáci se specifickými poruchami učení a chování na střední odborné škole v Česku a Rakousku
 (Ludmila Pařízková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xxaf1/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Nadaní žáci ve výuce chemie
 (Kristýna Kohoutková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f4cyb/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy Pedagogické asistentství chemie pro základní školy | Theses on a related topic

Jaký pohled na inkluzi mají žáci
 (Monika Prokešová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m661g/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem | Theses on a related topic

Hudebně nadaní žáci a jejich jazyková a komunikační schopnost
 (Renata Horáková)

2019, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/egald/ | Specializace v pedagogice / Hudební teorie a pedagogika | Theses on a related topic

Žáci se specifickými poruchami učení z perspektivy učitele
 (Ráchel Kurzyszová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/imdpp/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Žáci druhého stupně ZŠ a jejich vztah k autoritám v prostředí školy
 (Jitka Kociánová)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qijrg/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Žáci se specifickými poruchami učení z perspektivy učitele
 (Ráchel Kurzyszová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/imdpp/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Žáci s vývojovou dysfázií na běžné základní škole
 (Tereza Pánková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kvdzh/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rozhodují se žáci při volbě středních škol strategicky?
 (Jiří Procházka)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h7oig/ | Ekonomické teorie / Ekonomie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)