Theses on the same topic (having an identical keyword):

zadosti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci
 (Petr Štěpánek)

2014, Diplomová práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/t9mf1o/ | Podnikání a management v průmyslu / | Theses on a related topic

Studie projektové žádosti
 (Michaela Vintrová)

2023, Diplomová práce, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.

https://is.ucp.cz/th/mz2ar/ | Mezinárodní a veřejné vztahy / Evropská studia a veřejná správa | Theses on a related topic

Využití ukazatelů finanční analýzy při vyhodnocení žádosti o odložení splatnosti daně
 (Miroslav Frank)

2021, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/vfw4k/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Komparace požadavků na žádosti o podporu z prostředků SF
 (Ivana Melounová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j73hk/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Řízení o výběru žádosti
 (Pavla Opletalová)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/roke6/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Návrhy a žádosti týkající se rozhodnutí Soudního dvora
 (Zuzana Brzobohatá)

2017, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t0lq6/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Podnikatelský plán jako součást žádosti o úvěr na nákup technologie
 (Matěj Vehovský)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/bdtdr/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance & Bachelor of Science in Business Administration | Theses on a related topic

Genderové kategorie a jejich souvislost s osobnostními charakteristikami: analýza fiktivní žádosti o zaměstnání
 (Eva Kašpárková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/txof1/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Matematická gramotnost a její dopad na administrativní gramotnost: zpracování žádosti o příspěvek na bydlení
 (Eliška CEMPÍRKOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gl9lxf// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Modelování procesu žádosti o Evropskou dotaci
 (Lukáš Pavlík)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76669 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)