Theses on the same topic (having an identical keyword):

zajisteni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Bezpečnost při práci a zajištění agregátů, nové trendy v zajištění LOTO
 (Daniel PTAŠEK)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//e03zg0// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů - specializace strojírenství | Theses on a related topic

Základní činnosti, které musí vybraná obec zajistit při pohromách pro zajištění bezpečí lidí
 (Petra Otáhalová)

2022, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/tih60/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Využití forwardů a swapů pro zajištění úvěrů a srovnání s jinými možnostmi zajištění
 (Eva Schejbalová)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/vwxxu/ | Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby | Theses on a related topic

Způsoby zajištění podsypových hmot pro nezpevněné komunikace v lomu Bílina - ekonomické porovnání jednotlivých možných způsobů zajištění podsypových hmot
 (Simona Novotná)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98367 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Zajištění bezpečnosti na provozované železniční dopravní cestě v České republice
 (Michaela Filišteinová)

2022, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/g0w9u/ | Veřejná správa / Veřejná správa - Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

Podniková rizika a možnost jejich zajištění prostřednictvím pojištění
 (Jakub Kubič)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/c270m/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Použití speciálních pomůcek u obtížného zajištění dýchacích cest
 (Tomáš Brožek)

2021, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n2ejp/ | Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie / | Theses on a related topic

Oceňování nemovitostí pro zajištění hypotečního úvěru
 (Jana Bůžková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/jcbkn/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Zajištění daně
 (Karel Malaník)

2018, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fxay3/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Zajištění daně
 (Karel Malaník)

2018, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fxay3/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)