Theses on the same topic (having an identical keyword):

zak s lehkym mentalnim postizenim

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Přístupy k žákům s lehkým mentálním postižením a přidruženým syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou
 (Nikola Suchánková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/obrfz/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Postavení žáků s lehkým mentálním postižením v kolektivu žáků v zařízení s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou
 (Ladislav Nachlinger)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cpetv/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Předprofesní a profesní příprava žáků s lehkým mentálním postižením s ohledem na jejich pracovní uplatnění
 (Jana Kvapilová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lxzd0/ | Učitelství pro střední školy / Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Theses on a related topic

Integrace žáka s lehkým mentálním postižením a s ADHD do běžné základní školy
 (Monika Dovrtělová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kw499/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komparace kresby lidské postavy u dětí s LMP a u dětí s mimořádným nadáním
 (Martina Kýrová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u55as/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Analýza využití pomůcek pedagogiky Marie Montessori ve vyučování žáků s lehkým mentálním postižením
 (Lenka Mrázková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sb92d/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Role asistenta pedagoga na základní škole u žáka s lehkým mentálním postižením
 (Karolína Hedbávná)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c8qkb/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy Učitelství matematiky pro základní školy | Theses on a related topic

Výchova ke zdraví jako podpůrný prostředek výchovy ke zdravému životnímu stylu u žáků s lehkým mentálním postižením na druhém stupni základní školy
 (Martina Večeřová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/axt6l/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Práce asistenta pedagoga s žákem s lehkým mentálním postižením na Základní škole Měcholupy
 (Sabina Špinerová)

2020, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//qfri0p// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Bariéry inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
 (Michaela Kotlaříková)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iyp5l/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)