Theses on the same topic (having an identical keyword):

zamestnanec

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Zaměstnavatel a zaměstnanec v konfliktní situaci
 (Vladimíra Emma Hanková)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//vwehn0// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

Mobbing a bossing ve vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel
 (Milada Krejčí)

2009, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/shmqe/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Právní aspekty vztahu zaměstnanec-zaměstnavatel při prohlubování a zvyšování kvalifikace
 (Martina WAKSMUNDSKÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6a9yqn// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vedoucí zaměstnanec v pracovním právu
 (Romana Zadrobílková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//lljgsw// | Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků | Theses on a related topic

Zaměstnanec a OSVČ - situace v ČR
 (Ondřej Hájek)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/42124 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Zaměstnanec jako bohatství firmy
 (Daniela Kovářová)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//qoiddv// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

ŽENA - MATKA - ZAMĚSTNANEC
 (Kateřina Petržilková Vocová)

2014, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//5a49ha// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Zaměstnanec versus klient zařízení sociální péče ve vztahu k Sociálním službám Šebetov
 (Marie HUDCOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e99o3n// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Postoje zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců pracovních agentur k agenturnímu zaměstnávání
 (Michaela Ondráčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wn7s1/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců z pohledu zaměstnanců a vedení organizace
 (Anna Dudková)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n5u62/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)