Theses on the same topic (having an identical keyword):

zbrojni prumysl

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Zbrojní průmysl zemí V4 a jeho perspektivy
 (Erik Jurásek)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r5btg/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Theses on a related topic

Izraelský zbrojní průmysl ve srovnání s vybranými státy Evropské unie v období po skončení studené války
 (Marek Sedláček)

2020, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//9k8w1e// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Ruský zbrojní průmysl
 (Alina Anisimova)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69080 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Zbrojní výroba v Československu v době zbrojní konjunktury ve 30. letech 20. století
 (Adam Pejsar)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28878 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Zbrojní průmysl v ČR - historie a perspektivy
 (David Sáňka)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/25598 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Vliv studené války na československý zbrojní průmysl v období normalizace
 (Jan Stibor)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/39844 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářské a politické dějiny 20. století | Theses on a related topic

Analýza dopadu novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na bezpečnostní a obranný průmysl ČR
 (Alice Štysová)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yzynk/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Ekonomická transformace v 90. letech a její dopady na zbrojní průmysl a následný vývoj ve vybraných podnicích
 (Gabriela Jiráková)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/6515 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Český zbrojařský průmysl - historie a současnost: ekonomické důsledky pro ČR
 (Lenka Vocelková)

2013, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//lwxmbt// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Redislokace československého zbrojního průmyslu na Moravu a Slovensko v období let 1936-1938
 (Radomír Zavadil)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yppcz/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)