Theses on the same topic (having an identical keyword):

zbytkova jama

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Návrh konfigurace vnitřní výsypky lomu Vršany ve vztahu ke zbytkové jámě po ukončení hornické činnosti – studie
 (Šárka Pařízková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97944 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Variantní možnosti rekultivace zbytkové jámy po ukončení těžby na Dolu Nástup Tušimice
 (Kateřina Vymyslická)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92111 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Aktualizace vodohospodářské bilance jezera zbytkové jámy lomu Ležáky - Most
 (František Baar)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97767 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Hydrická rekultivace napouštění zbytkové jámy lomu Bílina
 (Filip Debnar)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108430 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Sanace zbytkové jámy po ukončení těžby, posouzení možných řešení, včetně ekonomického a provozního vyhodnocení změn v technologii sanace
 (Jan Rambousek)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/83093 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Napouštění jezera – zatápění zbytkové jámy Lomu Chabařovice
 (Jiří Franěk)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82758 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Theses on a related topic

Chabařovice - současný stav revitalizace zbytkové jámy a perspektivy
 (Nina Křehotová)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75690 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Zhodnocení hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Bílina
 (František Karlík)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82344 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Sanace dna zbytkové jámy a uhelných řezů velkolomu ČSA
 (Tomáš Beňas)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86201 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)