Theses on the same topic (having an identical keyword):

zdravotni sestry

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Léčebna dlouhodobě nemocných z pohledu zdravotní sestry
 (Denisa Hrůzková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/q06nn/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Popáleniny z pohledu všeobecné sestry
 (Blanka Vlčková)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fqc77/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Profese vojenské zdravotní sestry z historického pohledu.
 (Andrea PAVLÍKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//896uv2// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Theses on a related topic

Riziko profesních nákaz v povolání zdravotní sestry
 (Pavla Vorobelová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fgxrwm// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Profesionální spolupráce všeobecné sestry s lékařem v oblasti zdravotní péče směrem k pacientovi: překážky a návody k jejich zlepšení
 (Anna ŠKAŘUPOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2wqif5// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Etické otázky v profesi zdravotní sestry
 (Lucie BIDELNICOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//el03qq// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Copingové strategie v profesi zdravotní sestry
 (Denisa Janků)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cbg1ir// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Chřipka v intenzivní péči z pohledu zdravotní sestry
 (Lucie VILIŠOVÁ)

2021, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//hn4u01// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Copingové strategie v profesi zdravotní sestry
 (Anastasiia Romanova)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bgti3h// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Hospicová péče v České republice z pohledu zdravotní sestry
 (Helena NAJMANOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0jvpnv// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)