Theses on the same topic (having an identical keyword):

zdravotnicky pracovnik

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Znalosti studentů druhého a třetího ročníku oboru zdravotnický záchranář o vyhlášce o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
 (Vojtěch Vondráček)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3gqhh1// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Názor zdravotnických pracovníků zaměstnaných u zdravotnické záchranné služby na zvyšující se počet výjezdů
 (Jan Oplt)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ebx28/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Zdravotně sociální pracovník jako člen multidisciplinárního týmu v lůžkovém rehabilitačním zařízení
 (Edita HOLUBKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//0k1a4v// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Theses on a related topic

Zdravotně-sociální pracovník jako člen zdravotnického týmu
 (Renata Kárníková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//y4uv4n// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně-sociální pracovník | Theses on a related topic

Zdravotnický personál v Domovech seniorů, Domovech se zvláštním režimem a Léčebnách následné péče
 (Michaela HORÁKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cztoqa// | Sociologie / | Theses on a related topic

Zdravotnický asistent jako člen ošetřovatelského týmu
 (Jitka DUŠKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pazty6// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Hepatitída B a zdravotnický personál
 (Marie Řezníčková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//egqk95// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Zdravotně sociální pracovník jako člen interdisciplinárního týmu ve zdravotnických zařízeních
 (Marta DVOŘÁKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yn4yz1// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Trend interního školení nelékařských zdravotnických pracovníků zdravotnických záchranných služeb v České republice
 (Jiří PERNÍK)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bzp1sf// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)