Theses on the same topic (having an identical keyword):

zelena budova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Efektivnost zelených budov v ČR - případová studie budovy ČSOB v Praze
 (Miroslav Leifr)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/42766 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Theses on a related topic

Kompletní řešení vzduchotechniky pro rodinny dum budovy Building v Indonésii
 (Artambo Benjamin Pangaribuan)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6ymjx3// | Inženýrská informatika / Integrované systémy v budovách | Theses on a related topic

Ekologické certifikáty budov - případová studie Fakulta managementu
 (Michal Jaroš)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/37377 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Technologie provádění zelené střechy administrativní budovy
 (Darina Klimková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110193 | Stavební inženýrství / Příprava a realizace staveb | Theses on a related topic

Stavebně technologický projekt multifunkční budovy v Moravskoslezském kraji
 (Dominika Radôšťanová)

2019, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139206 | Stavební inženýrství / Provádění staveb | Theses on a related topic

Energetická náročnost budov a její vliv na tržní hodnotu
 (Radek Čížek)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/mllkx/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Administrativní budova - stavebně technologický projekt
 (Jan Arleth)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129278 | Stavební inženýrství / Provádění staveb | Theses on a related topic

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Administrativní budova v Plzni - Doubravka
 (Kateřina MALINOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//byxp8r// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Theses on a related topic

Projekt - Administrativní budova s multifunkčním výstavním prostorem s přesazenou ocelovou konstrukcí
 (Ivana HRÁCHOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1grekd// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Theses on a related topic

Hospodářská budova se zázemím pro zaměstnance
 (Veronika Vašková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105631 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)