Theses on the same topic (having an identical keyword):

zemni plyn

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Zemní plyn ve světě: těžba a perspektivy
 (Jan Slavík)

2014, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hsjp6/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Ropa, zemní plyn a jejich význam na utváření zahraniční politiky - Libye
 (Jan Krkoška)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mpb05/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost | Theses on a related topic

Petrologické vyhodnocení vybraných prospekčních vrtů na ropu a zemní plyn
 (Kateřina Gricová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vgbh4/ | Geologie / | Theses on a related topic

Použití přenosné XRF při studiu vrtných jader a výplachů při průzkumu na ropu a zemní plyn
 (Veronika Klusová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/edagu/ | Geologie / | Theses on a related topic

Energetická bezpečnost Číny se zaměřením na zemní plyn
 (Nicola Andrsová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52824 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Dvoupalivové vznětové motory na zemní plyn a naftu
 (David Bechyně)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//hqaw6u// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

Analýza propustnosti vysokohustotního polyetylénu jako materiálu výstroje vrtů tepelných čerpadel pro zemní plyn
 (Lenka Vincková)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141678 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Role Turecka v energetické bezpečnosti Evropy (případová studie zemní plyn)
 (Daniel Pavliňák)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69432 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie | Theses on a related topic

Zabezpečení konkrétní plnící stanice pro stlačený zemní plyn
 (Jakub Gerža)

2020, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//z2nakv// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Ochrana kritické infrastruktury ČR v odvětví zemní plyn, ropa a ropné produkty
 (Daniel Ondra)

2020, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//xkqwop// | Plánování a řízení krizových situací / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)