Theses on the same topic (having an identical keyword):

zivotni cyklus projektu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Životní cyklus projektu Document Storage 2
 (Jan Čuřík)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76943 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Životní cyklus projektu webové prezentace v sektoru B2B
 (Václav Dušek)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/68596 | Aplikovaná informatika / Informační management | Theses on a related topic

Životní cyklus projektu vývoje SW v bankovním prostředí
 (Vladimír Křížek)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//flav48// | Magisterský program (Ing.) / | Theses on a related topic

Životní cyklus výstavbového projektu školky
 (Barbora Lazárková)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//8kvzvp// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

Analýza a testování vybraných open source nástrojů projektové řízení pro využití v životním cyklu projektu dle IPMA
 (Radek Matoušek)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zyeah/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Projektový management - na příkladu investičního projektu obce Ledčice
 (Nina Veltruská)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/tfpkl/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Efektivní využití metod projektového řízení při řízení projektu
 (Michal Suplinčák)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jp67u/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Řízení projektů a analýza rizika projektu v Divizi výroba,\nl{} ČEZ a.s.
 (Lucie VOTÍKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//etquuf// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Řízení projektů a analýza rizika projektu v Divizi výroba, ČEZ a.s.
 (Lucie VOTÍKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5tuutr// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Projektový management - přípravná fáze projektu ve stavebnictví
 (Věra Nemochovská)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/peoy2/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)