Theses on the same topic (having an identical keyword):

zivotni spokojenost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Kvalita života a životní spokojenost u osob s roztroušenou sklerózou v kontextu pracovního zařazení.
 (Veronika Franzová)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w5ggh/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Životní spokojenost adolescentů v souvislosti s jejich každodenními problémy, přesvědčením o vlastním vlivu a budoucími cíli
 (Barbora Boštíková)

2023, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vnrlj/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Životní spokojenost a sebestigmatizace u duševně nemocných během pandemie COVID-19
 (Michaela Šrubařová)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a0syh/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Dopady krize středního věku na životní spokojenost: genderové rozdíly
 (Josefína Slámová)

2024, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dhwzw/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Depresivita a životní spokojenost pacientů s rakovinou.
 (Antonín Sokol)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/npwap/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Štěstí a životní spokojenost zemí v evropském srovnání
 (Pavlína Petrová)

2024, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ymsyu/ | Marketingová komunikace / | Theses on a related topic

Péče o vnoučata a její vliv na životní spokojenost seniorů
 (Jan Klusáček)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g6k07/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Spokojenost učitelů vybrané střední školy s vybranými faktory pracovní spokojenosti
 (Markéta Horká)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jty6o/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Životní cíle, strategie jejich dosahování a životní spokojenost u lidí v zakotvené dospělosti
 (Helena KUTNOHORSKÁ)

2023, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//dbnxp3// | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)