Theses on the same topic (having an identical keyword):

zkusebni vzorek

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Napěťově - deformační chování ocelového zkušebního vzorku vyrobeného technologií 3D tisku
 (Jan Hrček)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141207 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Theses on a related topic

Vývoj technologie odběru zkušebních vzorků pro zkoušky mechanických vlastností pomocí jádrování
 (Antonín Trefil)

2018, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133984 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Vyhodnocování mechanických vlastností konstrukčních materiálů pomocí miniaturních zkušebních vzorků
 (Radek PROCHÁZKA)

2019, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//s4dj8r// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Theses on a related topic

Bezdrátové spojení zkušebního vzorku s měřící technikou
 (Miroslav Černý)

2018, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//s2ot7m// | Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika | Theses on a related topic

Vývoj experimentálního zařízení pro únavové namáhání zkušebních vzorků.
 (Miroslav Henžel)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89727 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Theses on a related topic

Mechanické testování vzorků z oceli 316L po 3D tisku metodou SLM
 (Lukáš Dušek)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117432 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Mechanické testovaní plastových vzorků vyrobených 3D tiskem
 (Petr Blaťák)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129343 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Měření mechanických vlastností konstrukčních materiálů pomocí miniaturních zkušebních vzorků
 (Radek PROCHÁZKA)

2013, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//29t33u// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Theses on a related topic

Hodnocení degradovaných stavů materiálů pomocí miniaturních vzorků
 (Josef MACH)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8jojf3// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Theses on a related topic

Vliv laserového paprsku na mechanické vlastnosti vzorků PMMA
 (David Novosad)

2021, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//z20uge// | Výrobní inženýrství / Stroje a nástroje pro zpracování polymerů a kompozitů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)