Theses on the same topic (having an identical keyword):

zmetkovitost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Snižování zmetkovitosti u výrobce elektromotorů pomocí metodologie DMAIC
 (Marek Novák)

2021, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144205 | Management kvality a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Theses on a related topic

Analýza zmetkovitosti ve výrobním podniku
 (Tomáš Szewieczek)

2020, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140836 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Analýza zmetkovitosti ve společnosti HAMAG, spol. s r.o.
 (Radek Mikoška)

2017, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kd4p5f// | Systémové inženýrství a informatika / Řízení výroby a kvality | Theses on a related topic

Analýza zmetkovitosti ve vstřikovně společnosti Magna Libáň
 (Alexander Shirokov)

2017, Bakalářská práce, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//sf18yq// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management provozu | Theses on a related topic

Analýza zmetkovitosti v sériové výrobě ve společnosti ML TUNING, spol. s.r.o. v Jablonném v Podještědí
 (Michal PAĎOUR)

2017, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4uwelt// | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Theses on a related topic

Analýza převedení současného systému evidence zmetkovitosti do informačního systému SAP ve vybrané společnosti
 (Zuzana Ryšavá)

2019, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jmosjm// | Systémové inženýrství a informatika / Řízení výroby a kvality | Theses on a related topic

Řešení problematiky zmetkovitosti při lisování ložisek metodikou Lean Six Sigma.
 (Filip Kowalovski)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137078 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Analýza zmetkovitosti a návrh opatření ke zvýšení efektivnosti ve vybrané společnosti
 (Martin HAJNÝ)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cv2gad// | Strojní inženýrství / Průmyslové inženýrství a management | Theses on a related topic

Analýza zmetkovitosti v sériové výrobě ve společnosti ML TUNING, spol. s.r.o. v Jablonném v Podještědí
 (Michal PAĎOUR)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ubk31n// | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Theses on a related topic

Snížení zmetkovitosti ve výrobě a redukce plýtvání
 (Martin Richter)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137101 | Strojírenství / Průmyslové inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)