Theses on the same topic (having an identical keyword):

znecistujici latky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Koncentrace tuhé znečišťující látky uvnitř stáje velkochovu drůbeže v závislosti na stáří drůbeže
 (David DVOŘÁK)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nq3rfg// | Zemědělské inženýrství / Zemědělská a dopravní technika | Theses on a related topic

Bioreaktory odstraňující znečišťující látky z horkých odpadních plynů
 (Jan Kuderna)

2016, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//c5omc3// | Potravinářská a biochemická technologie / | Theses on a related topic

Látky znečisťující ovzduší a jejich zdroje v Praze
 (Lucia Slaničková)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103604 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Nežádoucí látky ve vodách
 (Adam Kožušník)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130131 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Bioaktivní látky ve vodním prostředí a jejich vliv na ryby - zaměření na cytochromy P450 v rybách
 (Sidika SAKALLI)

2018, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5x4spx// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Genotoxické látky v ovzduší Ostravska
 (Zuzana KUFOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0lm67q// | Biologie / Aplikovaná ekologie | Theses on a related topic

Vybrané persistentní organické látky a jejich vliv na životní prostředí
 (Roman Mrišo)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86643 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Kalibrace a ověřování pasivních vzorkovačů na bázi silikonové gumy pro monitorování emergentních znečišťujících látek ve vnitřním ovzduší
 (Adriana Cambelová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aeyfa/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Skríning prioritních znečišťujících látek v povodích řek na Slovensku metodou pasivního vzorkováni
 (Adriana Husárová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/txbqq/ | Chemie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)