Theses on the same topic (having an identical keyword):

zpracovani kamene

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Využití lokalit těžby a zpracování kamene na Ostroměřsku v pedagogické praxi
 (Dominik Miškář)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8953 | Matematika / Biologie se zaměřením na vzdělávání, Bc. učitelství - všeobecný základ | Theses on a related topic

Těžba a zpracování kamene na Jesenicku a jejich využití pro geoturismus
 (Kristýna Kudrejová)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129810 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Perspektivní technologie zpracování kamene a její začlenění v rámci firmy Kamenoprůmysl Letovice
 (Milan Komárek)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86927 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Porovnání těžby a zpracování bloků kamene pro HKV a UKV v provincii Yunnan v Číně a ČR
 (Milan Komárek)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97775 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Analýza nákladů na zpracování a výrobu výrobků z pískovcového kamene a její využití pro cenovou tvorbu
 (Michala FROŇKOVÁ)

2006, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sfwbx2// | Ekonomika a management / Finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Těžba a využití dekoračního kamene v České republice
 (René Dittrich)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108250 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Zpracování archivních leteckých snímků pro identifikaci vývoje krajiny Skutečska vlivem povrchové těžby kamene
 (Bohumila MAKEŠOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4lcvhd// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Ekonomické zhodnocení těžby stavebního kamene na vybraných lokalitách
 (Jana Hlisnikovská)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74467 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Automatizace počítaní primárních obalů pro bižuterní kameny pomocí zpracování obrazu
 (Ondřej Nýdrle)

2018, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//xh767o// | Průmyslové inženýrství / Řízení jakosti | Theses on a related topic

Kontrola kvality kontrolních sít pro bižuterní kameny pomocí zpracování obrazu
 (Lukáš Borůvka)

2017, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//of9plw// | Průmyslové inženýrství / Řízení jakosti | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)