Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mentalni disabilita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Návrh a ověření intervenčního programu zaměřeného na rozvoj flexibility svalů dolních končetin u sportovců s mentální disabilitou
 (Kateřina MAŤHOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//r3fpcq// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Monitorování a podpora zdraví sportovců s mentální disabilitou organizovaných v Českém hnutí speciálních olympiád
 (Tereza SCHÖNBAUEROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xeqi8d// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Analýza podmínek výchovy ke zdraví u dětí s disabilitou mentální ve škole
 (Markéta VODIČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//y9i39a// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Specifika perioperační péče o osoby s mentální disabilitou
 (Barbora Janáková)

2015, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9mpwkr// | Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče v gynekologii a porodnictví | Theses on a related topic

Vzdělávání žáka s mentální disabilitou v malotřídní škole
 (Miroslava MAKOVCOVÁ STECHEROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9yti5o// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Intervenční pohybový program dětí se sluchovou a mentální disabilitou ve věkovém rozpětí 8-15 let
 (Miroslava HÝSKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//b5jhg5// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Porovnání intervenční pohybové a rehabilitační metody Pilates a jógy u dětí s mentální disabilitou ve věku 8 ? 15 let.
 (Petra KROUPOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xrbl3e// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Dostupnost, organizace a zdravotně - sociální benefity řízených pohybových aktivit u dětí s disabilitou mentální, sluchovou, zrakovou ve vybraném regionu Bulharska v komparaci s Jihočeským regionem.
 (Andrea TRAJKOVA)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4kvo5w// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Participace osob s mentální disabilitou z pohledu pracovníků pomáhajících profesí
 (Barbora Zelenková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/afe4u/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Dostupnost, organizace a zdravotně - sociální benefity řízených pohybových aktivit dětí s disabilitou mentální, zrakovou a sluchovou (Komparace Středočeského a Jihočeského kraje - vyjma Prahy)
 (Eva KOHOUTOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0izpve// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)