Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pohyb

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Odcizení, pohyb, prostor, čas. Motivická analýza road movies Wima Wenderse: Léto ve městě (1970), Alice ve městech (1973), Chybný pohyb (1975), V běhu času (1976) a Paříž, Texas (1984).
 (Rolando Garduňo)

2022, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/18014 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Střihová skladba | Theses on a related topic

Možnosti využití učení v pohybu u dětí mladšího školního věku na základě doporučení pokusného ověřování programu Pohyb a výživa na vybrané základní škole.
 (Martina Obrdlíková)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xl1tz/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Pohyb klasické struny
 (Vojtěch Liška)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uk5lc/ | Fyzika / Teoretická fyzika a astrofyzika | Theses on a related topic

Pohyb a výživa v prevenci obezity u předškolních dětí
 (Anna Šulcová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ty717/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

P: Pohyb
 (Malgorzata Skrzypczyk)

2020, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/oivok/ | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Tvůrčí fotografie | Theses on a related topic

Volný pohyb zboží po vystoupení Spojeného Království z Evropské unie
 (Radim Zámostný)

2022, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y56vx/ | Finance a právo / | Theses on a related topic

Skrze pohyb
 (Marcela Kolísková)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g0gdz/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Frakcionální Brownův pohyb a jeho aplikace
 (Doležalová Doležalová)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yvroh/ | Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Mimoekvatoriální pohyb částic ovlivněný Poynting-Robertsonovým efektem na pozadí Kerrovy geometrie
 (Milan Herot)

2020, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/euyg3/ | Fyzika / Astrofyzika | Theses on a related topic

Zdravé prostředí a pohyb v MŠ - případová studie třídy
 (Veronika Šrámková)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nw1r9/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)