Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Diagnostika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Diagnostika a návrh oprav netuhých vozovek
 (Kristýna Malinská)

2016, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7v89xa// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Theses on a related topic

Diagnostika vozovek jako podklad pro plánování údržby a oprav na úrovni sítě pozemních komunikací
 (Michal Korytář)

2012, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94574 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Oprava chyby v katastru nemovitostí s podrobnějším zaměřením na opravu chyby v souborech geodetických informací
 (Dagmar Denglerová)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pif4u/ | Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem | Theses on a related topic

Oprava chyby v katastru nemovitostí
 (Veronika Klouparová)

2018, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k3513/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Oprava chyb v písemném projevu studentů angličtiny na úrovni A2-B1
 (Žaneta Brindová)

2017, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4700/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Oprava a technické zhodnocení na pronajatém dlouhodobém hmotném majetku
 (Ladislava Mašková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/jpe0p/ | Ekonomika a management / Účetnictví | Theses on a related topic

Automatické rozpoznání a oprava ručně psaných diktátů
 (Jaroslav Čechák)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cj8uu/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Theses on a related topic

Automatická oprava domácích úkolů v LibreOffice
 (Lukáš Murín)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q8ya5/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Theses on a related topic

Oprava a technické zhodnocení u dlouhodobého hmotného majetku
 (Radka Hermanová)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Účetnictví | Theses on a related topic

Oprava chyb v katastrálním operátu
 (Aleš Březina)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fbd59/ | Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)