Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pravomoc

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Dispoziční pravomoc zaměstnavatele
 (Jan Horecký)

2017, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zie4c/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Pravomoc a působnost Policie ČR v rámci zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 (Aleš Kuchařík)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a38fc/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Dispoziční pravomoc zaměstnavatele - možnosti a meze
 (Veronika Kapounová)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/arc18/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Pravomoc EU regulovat soukromoprávní vztahy
 (Iva Palkovská)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g3bel/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Normotvorná pravomoc obecní samosprávy
 (Jana Humpová)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c04et/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Prosazování práv k duševnímu vlastnictví a pravomoc dle nařízení Brusel I
 (Jaroslav Králíček)

2014, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rzp74/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Mezinárodní právo soukromé | Theses on a related topic

Mezinárodní pravomoc v otázkách neoprávněného přemístění dítěte
 (Monika Schön)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w3q3h/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Mezinárodní pravomoc ve věcech dědických
 (Zuzana Kletečková)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/juwvm/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Pravomoc Evropské unie ve vnějších vztazích
 (Jaroslava Trojanová)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pt2cd/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Pravomoc a regulace Evropské unie v oblasti veřejných zakázek
 (Lenka Výbošteková)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jriin/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)