Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zpusoby zvladani dilemat

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Zvládání dilemat mezi kvalitou a kvantitou a dilemat mezi materiální a nemateriální pomoci u humanitárních pracovníků
 (Ludvika Naušová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tvqq3/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Etická dilemata pomáhajících pracovníků při práci s umírajícími a pozůstalými
 (Radka Puščiznová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jix5j/ | Mediální a komunikační studia / Sociální politika a sociální práce | Theses on a related topic

Všední dilemata sociálních pracovníků v azylovém domě pro matky s dětmi
 (Lenka Kříčková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tkvbt/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Etická dilemata pracovníků v sociálních službách při práci se seniory
 (Veronika HRUŠKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//onwa0l// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic