Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

studenti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Příspěvek k adaptaci Student Styles Questionnaire do českého kontextu
 (Vít Gabrhel)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ll1m4/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Sensory Experiences Questionnaire: adaptace do českého jazyka
 (Jakub Bednář)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q65xs/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Czech Version of the Perseverative Thinking Questionnaire: Perseverative Thinking as a Transdiagnostic Process
 (Dominika Žitníková)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h0b06/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Knihovníci jako lektoři: dotazníkový průzkum situace ve vysokoškolských knihovnách
 (Zuzana Vrbová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yk1dm/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Dotazníkový průzkum: Zhodnocení faktorů ovlivňujících výkony studentů Úvodu do studia jazyka
 (Lukáš KUBÍČEK)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wgnxpg// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové) | Theses on a related topic

Průzkum poruch příjmu potravy u obyvatel ČR
 (Jaromíra MLÝNKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5pvdil// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Theses on a related topic

Průzkum spokojenosti zákazníků se službami vybrané bankovní instituce
 (Jana MÄRZOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lrb1fj// | Ekonomika a management / Management obchodních činností | Theses on a related topic

Průzkum požadavků a spokojenosti zákazníků firmy
 (Jana Hroudová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/m5yfu/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Přeshraniční mobilita studentů Masarykovy univerzity se zaměřením na program Erasmus
 (Alena Klímová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b3gxr/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Podpora zahraniční mobility studentů - program Erasmus Mundus
 (Hana Philippi)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w03so/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)