Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sociálně-právní ochrana

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Průběh spolupráce kurátora pro děti a mládež s rodinou a dítětem a jeho role při sanaci rodin z pohledu pracoviště OSPOD Prahy 5
 (Anežka Voltrová)

2012, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/qcovf/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Sociálně-pedagogické přístupy práce s "neorganizovanou mládeží" v nízkoprahových zařízeních a otevřených klubech pro děti a mládež
 (Michal SVOBODA)

2007, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hk6shp// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Potřeby dítěte jako východisko péče o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 (Markéta Tichá)

2016, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/mk9gf/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Ohrožené děti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 (Jana Glaserová)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//c7720x// | Sociální práce / | Theses on a related topic

Možné přínosy poetoterapie v sociální práci s dětmi, které jsou umístěny v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Dětském centru Zlín
 (Iveta Heclová)

2015, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13321/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Postoje pracovníků k implementaci standardů kvality sociálně právní ochrany v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 (Petra Kovářová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t82rk/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Vnímání profesních hranic zaměstnanci vybraného zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 (Lenka Cikrlová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/joi22/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Zanedbané děti z nefunkčních rodin v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 (Ester KOLODZIEJOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//l8s91d// | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

Děti umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Pardubickém kraji
 (Petra Bílá)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7556 | Specializace v pedagogice / Sociální komunikace v neziskovém sektoru | Theses on a related topic

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jako nový prvek ve struktuře péče o ohrožené děti
 (Etela Coufalová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7169 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)