Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sound systems

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Zvukový systém angličtiny a češtiny: segmentální a suprasegmentální elementy s ohledem na české mluvčí
 (Věra Hromádková)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oi2to/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Kontrastivní srovnání hláskového systému českého a makedonského jazyka
 (Kristýna Dufková)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ym76s/ | Filologie / Obecná jazykověda | Theses on a related topic

Reproduktory a jejich soustavy
 (Lukáš Nábělek)

2013, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/v9bl3/ | Dramatická umění / Jevištní technologie | Theses on a related topic