Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

liberalni demokracie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Co je to liberální demokracie?
 (Dominika Synková)

2021, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x4btg/ | Právní specializace / Obchodněprávní studia | Theses on a related topic

Co je to liberální demokracie?
 (Petr Karmazín)

2021, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pp6gm/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Co je to liberální demokracie?
 (Petr Celý)

2020, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z62g4/ | Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu | Theses on a related topic

Svoboda projevu v kontextu liberální demokracie
 (Jakub Piňos)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bbqyy/ | Politologie / | Theses on a related topic

Deformace demokracie v Polsku na příkladu prezidentských voleb 2020
 (Tereza Kráčmarová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cbpvu/ | Politologie / | Theses on a related topic

Analýza vztahu liberálních kategorií ideální demokracie a jejích definic v současné demokratizační praxi OSN, OBSE a EU
 (Adéla Krupárová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o2ybg/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Přístupy a strategie v rámci externí podpory demokracie
 (Petr Čermák)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cq7tc/ | Politologie / | Theses on a related topic

Ohrožení liberální demokracie a Česká republika
 (Karolina SOTONOVÁ)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qr791k// | Politologie / Politická filozofie | Theses on a related topic

Krize liberální demokracie v České republice: reflexe v politické filozofii
 (Iva SOBOTKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//lpxnpg// | Politologie / Politická filozofie | Theses on a related topic

Pravicový populismus a liberální demokracie
 (Michaela Dlouhá)

2022, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostně právní / Policejní akademie

http://theses.cz/id//x3x5pq// | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)