Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

appointment

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Jmenování a odvolávání vlády a jejich členů v podmínkách ČR
 (Veronika Pumprová)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f2aj1/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Obsazování a složení orgánů kapitálových obchodních společností z hlediska corporate governance
 (Jegor Zabirževskij)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eh7ea/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Postavenie Európskeho parlamentu v priebehu vývoja európskej integrácie – analýza príkladu ustanovenia Európskej komisie
 (Igor Blahušiak)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/queww/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Vznik pracovního poměru jmenováním
 (Pavla Novotná)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lmbca/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Úřad prezidenta v ČR a Polsku - ustanovení do funkce, postavení a kompetence
 (Gabriel Kopeć)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ss506/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Spor o jmenování Ladislava Bátory jako spor mezi dvěma politickými kulturami
 (Jana Mazalová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m5brn/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Problematika ustanovení dědice v soukromém právu
 (Adam SUK)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4hb2s8// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Postup od demise vlády k jejímu jmenování se zaměřením na působení přechodné vlády
 (Vladimír POVOLNÝ)

2016, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//x7glpj// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Jmenování soudců Ústavního soudu ČR - politika nebo právo?
 (Jana Richterová)

2006, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fb151/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Úprava doručování a ustanovení opatrovníka osobě neznámého pobytu ve světle práva na spravedlivý proces
 (Petra ŠINDELÁŘOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//p77b5e// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)