Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

executive power

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Les mesures principales prises par le pouvoir exécutif française pendant les années 2015-2018, relatif a l'immigration
 (Stella-Lea LUDKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mw00ux// | Filologie / Anglická filologie - Francouzská filologie | Theses on a related topic

Podíl prezidenta a vlády na výkonné moci v ústavním systému České republiky
 (Jitka KREJČOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//451hfo// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Vztah zákonodárné moci a exekutivy v souvislosti odpovědnosti zastupitelskému sboru
 (Vít SVOBODA)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gtvn17// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Právomoci vlády Slovenskej republiky
 (Petra Šípošová)

2010, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/atl8l/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Ústavní vývoj v českých zemích od roku 1848 z pohledu vývoje moci výkonné.
 (Martina Strnadová)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/c21d5/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Řešení konfliktu mezi představiteli exekutivní moci v poloprezidentském systému: případ Finska
 (Jitka Havlenová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31543 | Politologie / | Theses on a related topic

Postavení exekutivní moci v politickém systému Ruské federace
 (Jiří PEK)

2011, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kww5ub// | Politologie / | Theses on a related topic

Srovnání pravomocí prezidenta v období první Československé republiky a dnes vzhledem k moci výkonné
 (Michaela TISOŇOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8737ra// | Geografie / Geografie pro veřejnou správu | Theses on a related topic

Orgány ochrany veřejného zájmu (Nejvyšší kontrolní úřad a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
 (Branislav Švach)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/esywf/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic