Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Kvalita života

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Volnočasových aktivit v domech pro seniory a v léčebnách pro dlouhodobě nemocné
 (Lenka PÍBILOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//mkzgjx// | Vychovatelství / Pedagogika volného času KS + 4 sp. | Theses on a related topic

Kvalita života u seniorů hospitalizovaných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné.
 (Markéta DOLEJŠOVÁ)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//n760rg// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Canisterapie - součást ošetřovatelské péče o seniory v léčebně pro dlouhodobě nemocné
 (Marta JENERÁLOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//e6wjnr// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Lidské osudy - cyklus dokumentárních fotografií věnovaný lidem z léčebny pro dlouhodobě nemocné
 (Lenka GRACÍKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b3kfhz// | Učitelství pro střední školy / Ps-Vv | Theses on a related topic

Potřeba soukromí a intimity u klientů v domovech pro seniory a odborných léčebných ústavech
 (Markéta Davidová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//m94oo3// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně-sociální pracovník | Theses on a related topic

Pitný režim pro seniory z pohledu sortimentu a ročního období
 (Michala SVOBODOVÁ)

2012, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//b7al9x// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Kvalita ošetřovatelské péče versus kvalita života u dlouhodobě nemocných
 (Lenka Chudobová)

2008, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e1k64/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Kvalita ošetřovatelské péče versus kvalita života v LDN
 (Lenka Jakubíková)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/djfy0/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Kvalita ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení následné péče
 (Hana Lněničková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//s99nkz// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Kvalita ošetřovatelské péče na Ortopedickém oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
 (Marcela STÝBLOVÁ)

2010, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//a7j53g// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)