Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ústavní zařízení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Mimoškolní výchova dívek s nařízenou ústavní výchovou ve výchovném ústavu Černovice
 (Marcela ŠTEFLOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//t8p0bp// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Analýza intervence u dětí s rizikem poruch chování s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou
 (Radka Lišková)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n6q7a/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Uplatnění metod zážitkové pedagogiky ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
 (Ivo MIKSCH)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4dpebp// | Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce | Theses on a related topic

Rozvoj sebeaktualizační tendence účastníků v mimoškolní pedagogice pomocí artefiletického projektu
 (Lucie URBÁNKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9hsv2u// | Specializace v pedagogice / Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Agresivní poruchy chování u dětí s nařízenou ústavní výchovou
 (Simona Lásková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gtezp/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Poruchy chování u dětí umístěných v zařízení ústavní péče
 (Hana BAUDYŠOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xr13so// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Poruchy chování u žáků z pohledu pedagogů SŠ
 (Tomáš Zoufalý)

2015, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//x24xw3// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic

Poruchy chování související s projevy demence seniorů a jejich řešení v pobytovém zařízení Krásná Lípa.
 (Irena TICHÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6syoit// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)