Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

image processing

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
GPU Acceleration of Image Processing Algorithms
 (Pavel Karas)

2010, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ryct4/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Systém pro zpracování dat a vyhodnocení morfologické segmentace češtiny
 (Pavel Šturc)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p6zl1/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Neighborhood - Adaptable Processor for Multi - Processing
 (Jan BARTOVSKÝ)

2012, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//i4id5i// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika | Theses on a related topic

Zpracování poškozeného obrazu paměti na haldě
 (Lucie Votýpková)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/shr85/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Využití kamery pro zpracování obrazu v embedded systémech
 (Jiří Hakl)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//m125fa// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika | Theses on a related topic

Rozpoznávání vodorovného dopravního značení pomocí algoritmů zpracování obrazu
 (Petr Mizera)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//de1jcx// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Paralelní zpracování obrazu ve vysokém rozlišení
 (Martin Pulec)

2011, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sfpcv/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Vývoj nástroje zpracování obrazu pro vyčítání registračních značek silničních vozidel
 (Martin Mikel)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7njp9k// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Porovnání efektivity zpracování obrazu na různých HW platformách
 (Jakub Štefanský)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128534 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Theses on a related topic

Využití fuzzy transformace a obrazové fúze pro zpracování obrazu
 (Jakub Kutík)

2016, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ynmhv9// | Elektrotechnika a informatika / Elektronické informační a řídicí systémy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)