Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

jikra

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vliv teploty na oplozenost a líhnivost po krátkodobém skladování neoplozených jiker sumce velkého (Silurus glanis)
 (Tadeáš PŘIBYL)

2021, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nutmnz// | Zemědělská specializace / Rybářství a ochrana vod | Theses on a related topic

Vliv teploty při krátkodobém uchování jiker jesetera malého, Acipenser ruthenus, in vitro
 (Marek LET)

2016, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x9nwhd// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Vliv teploty na schopnost oplození a líhnivosti při krátkodobém skladování neoplozených jiker síha peledě (Coregonus peled)
 (Jan RYTÍŘ)

2021, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//id7pb9// | Zemědělská specializace / Rybářství a ochrana vod | Theses on a related topic

Vliv teploty na udržení schopnosti oplození a líhnivosti při přechovávání neoplozených jiker u lína obecného
 (Andreas ANDONIU)

2019, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sxrx8w// | Zemědělská specializace / Rybářství a ochrana vod | Theses on a related topic

Interakce spermií a jiker u sladkovodních ryb: vliv prostředí na fertilizační proces
 (Vitaliy KHOLODNYY)

2020, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//it3w72// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Vliv teploty na udržení schopnosti oplození a líhnivosti při přechovávání neoplozených jiker u keříčkovce červenolemého
 (Vít BORŮVKA)

2017, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ygw16r// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Management generačních ryb candáta obecného (Sander lucioperca) a jeho vliv na produkci jiker a larev
 (Oleksandr MALINOVSKYI)

2019, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//utbmur// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Jaderná transplantace u jiker jesetera
 (Effrosyni FATIRA)

2020, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//govn60// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Optimalizace umělého výtěru candáta obecného (Sander lucioperca) pomocí HCG a nové způsoby umělého odlepkování vytřených jiker před jejich inkubací.
 (Miroslav BLECHA)

2012, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//u8o2k8// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Optimalizace umělé inkubace jiker a embryí u štiky obecné (\kur{Esox lucius L.}) v kontrolovaných podmínkách
 (Jan HAMPL)

2015, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ce56u3// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)