Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

handicapped person

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Interakce ve výtvarné tvorbě s mentálně postiženou osobou
 (Blanka Turnhöferová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h1sry/ | Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova Galerijní pedagogika a zprostředkování umění | Theses on a related topic

Domov pro osoby se zdravotním postižením - jeho význam v životě člověka s mentálním postižením
 (Dagmar Pachovská)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c8d9t/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Formativní vliv literární výpovědi osoby se zdravotním postižením (čtenářský zážitek jako zdroj empatie)
 (Ivana ZAVADILOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kuhodr// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Motiv handicapovaného jedince v literatuře pro děti a mládež
 (Karolína KUBIČÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zev7nc// | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Pohybová terapie u zrakově jinak disponovaného jedince
 (Adéla KOUDELKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//e0g9fi// | Učitelství pro střední školy / TV-Ge | Theses on a related topic

Průkazy pro osoby se zdravotním postižením a s ním související výhody
 (Romana DAVIDOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//lwfwq1// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Vliv práce a pracovní činnosti na sebepojetí mentálně postiženého člověka.
 (Andrea CHMELÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uoj3dn// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Analýza uplatnění zdravotně postižených na trhu práce
 (Tereza ROUSOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xl0oa6// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Oděv pro jedince s tělesným postižením
 (Martina Krahulová)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/josks/ | Specializace v pedagogice / Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Vliv historie a kultury na výchovu a chování jedince s postižením v rodině
 (Taťána Hanzálková)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rayqn/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)