Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Hudební výchova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Hudební výchova ve Svobodném státě Sasko a v České republice. Popis a porovnání koncepcí hudební výchovy Leo Kestenbergra a Vladimíra Helferta s dnešní koncepcí výuky v obou zemích. Srovnání současných učebních plánů pro výuku hudební výchovy obou zemí na prvním stupni základních škol.
 (Gabriela WINGENDER)

2018, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//156j9s// | Učitelství pro střední školy / Učitelství hudební výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Učební pomůcky Ireny Krškové pro hudební výchovu
 (Jan Kelnar)

2011, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/wjjdn/ | Hudební umění / Hra na lesní roh | Theses on a related topic

Učební materiál v hudební výchově na 1. stupni základní školy
 (Zuzana Brůnová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4551 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Tvorba interaktivních pomůcek jako podpora pro výuku hudební výchovy v 9. ročníku základní školy
 (Veronika Maříková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xnht7/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy Učitelství hudební výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Kompetence leadershipu ve společnosti Ferring - Léčiva, a.s.
 (Jaroslava Peskova)

2016, absolventská práce, VOŠES A SPŠPT

http://theses.cz/id//yzv8kp// | Personální řízení / | Theses on a related topic

Koncepce podnikové architektury pro reformu veřejné správy ČR
 (Pavel Hrabě)

2011, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/47869 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Obrázková osnova ve slohovém vyučování na 1. st. ZŠ
 (Hana Vítková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/anmnd/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Bjudzhetirovanie kak osnova strategicheskogo razvitija predprijatija (organizacii)
 (Egor Zheludkov)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/54291 | Ekonomika a management / Ekonomika predprijatija i menedžment | Theses on a related topic