Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

plasticity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Regulace plasticity povrchového fenotypu buňky a její role v rozvoji nádorového onemocnění
 (Ján Remšík)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/slfpc/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

Studie plasticity nanokontantů a dislokačních lavin v FCC a BCC krystalech pomocí molekulární dynamiky
 (Javier VARILLAS DELGADO)

2019, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//pcd3if// | Strojní inženýrství / Inženýrství speciálních technologií a materiálů | Theses on a related topic

Automatické měření plasticity ucpávkových hmot
 (Petr Gromský)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128873 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a keramické materiály | Theses on a related topic

Studium fenotypové plasticity druhu Desmodesmus armatus
 (Eliška VALEŠOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//s55j7d// | Učitelství pro střední školy / Bi-Ch | Theses on a related topic

Vliv plasticity uhelné vsázky na zrnitost a kvalitu slévárenského koksu.
 (Aleš Polák)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115595 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Otázky lidské plasticity
 (Aneta ZENKEROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//dk0nex// | Humanitní studia / Humanistika | Theses on a related topic

Alternativní stanovení vlhkosti na mezi plasticity
 (Filip Vnenčák)

2019, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139222 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Theses on a related topic

Modulation and plasticity of sensorimotor brain networks during afferent stimulation
 (Pavel HOK)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kxsypq// | Neurologie / | Theses on a related topic

Problematika lidské plasticity
 (Aneta ZENKEROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//i9hdih// | Humanitní studia / Humanistika | Theses on a related topic

Stanovení závislosti meze tekutosti a plasticity zemin na typu zeminy
 (Radek Bednář)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113922 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)