Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

psychosocialni ucinky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

PROSTŘEDKY MASOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VLIV NA PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝVOJ DĚTÍ
 (Marcela ČERNOTOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xv33g8// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Theses on a related topic

Hodnocení expozic a ochrana zdraví před účinky radiofrekvenčního záření mobilních telefonů u dětí a mladistvých
 (Karolína VAŠENDOVÁ)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//l0z7ax// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Videohry, jejich obsahy, vizuální formy a jejich účinky na myšlení a postoje dětí předškolního a mladšího školního věku
 (Pavlína VRASPÍROVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//39efeu// | Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ | Theses on a related topic

Psychosociální charakteristiky adolescentů sledujících sexuální a násilné obsahy na internetu a jejich souvislosti
 (Tereza Švecová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o2c3t/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Alternativy k trestu odnětí svobody se zaměřením na psychosociální vedení a kontrolu pachatele
 (Petra Jochová)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m72ld/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Psychosociální intervence u rodin ohrožených drogovou závislostí
 (Adéla ŠEBESTOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ztvg55// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vliv orientálního tance na psychosociální rozvoj ženy v naší společnosti
 (Jitka Mikesková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//anz1n9// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Expozomové kohortové studie těhotenství a dětství a jejich význam pro poznání zdravotních účinků chemické expozice
 (Pavel Piler)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f1rsx/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Theses on a related topic