Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

doctors

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Doctors Talking with Patiens/Patiens Talking with Doctors: An Analysis of the Relationship
 (Karla FULNEČKOVÁ)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//yirgo5// | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

How audience and communicative purpose shape a text in the medical profession: guidelines for doctors and instructions for new parents
 (Klára HORÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//y6pox6// | Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi | Theses on a related topic

Measures to enhance employer attractiveness of residential doctors in the German rural areas
 (Sabine Abbasi)

2020, Disertační práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//lzjszn// | Economics and Management / Business Management and Economics | Theses on a related topic

Do doctors respond to financial incentive? Evidence from the use of C-sections in the Czech Republic in the period 2004 – 2014
 (Ondřej Uhlík)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73557 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Znalost a využití protokolu SPIKES u českých lékařů
 (Markéta Radimecká)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/civr8/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření, míra depresivity a celková životní spokojenost u lékařů.
 (Kristýna Poláčková)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qgrm9/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře očima lékařů a sociálních pracovníků
 (Veronika Šubíková)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yr2a5/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

T: Krajinářská fotografie polských studentů, absolventů a doktorů Institutu tvůrčí fotografie v Opavě
 (Bartlomiej Gajewski)

2020, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/y3kpl/ | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Tvůrčí fotografie | Theses on a related topic

Přístupy lékařů k rodinám s dětmi s postižením v raném období
 (Anna Svobodová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dmqn6/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)