Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rostlinné extrakty

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Hodnocení antimutagenních účinků rostlinných extraktů pomocí Amesova testu
 (Iveta SKOČKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7iiuqj// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Uplatnění Amesova testu v hodnocení antimutagenity extraktů z rostlin.
 (Andrea FIALOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0ry1iy// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Detekce antimutagenity rostlinných extraktů.
 (Veronika ŽARLOKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//g6ezi9// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Využití SOS Chromotestu pro hodnocení antimutagenních účinků látek
 (Žaneta HOZOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//g4vn7o// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Hodnocení antimutagenních účinků rostlinných extraktů pomocí Amesova testu
 (Iveta SKOČKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7iiuqj// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic