Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

autobusova zastavka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Autobusová zastávka
 (Tomáš ČERNÝ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4gpe0v// | Výtvarná umění / Design | Theses on a related topic

Dostupnost autobusových zastávek MHD v Chrudimi
 (Kateřina Mlatečková)

2014, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7b3643// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie | Theses on a related topic

Rekonstrukce konečné autobusové zastávky v Plesné
 (Simona Prekopová)

2011, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89932 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Vliv polohy zastávek regionální autobusové dopravy ve městě Olomouc na vazbu s MHD
 (Markéta PAPAKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ualiro// | Geografie / Geoinformatika | Theses on a related topic

Dostupnost autobusových zastávek MHD v Chrudimi
 (Kateřina Mlatečková)

2014, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fkqolq// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie | Theses on a related topic

Optimalizace údržby autobusových zastávek
 (Veronika Svobodová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/36082 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Názvy autobusových zastávek na Děčínsku
 (Petra PARASKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//116vti// | Učitelství pro střední školy / Učitelské studium českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školy | Theses on a related topic

Dopravní a přepravní opatření při optimalizaci tratě Brno hl. n. - Zastávka u Brna
 (Jan Nečas)

2010, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ldi1v4// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

Design autobusové zastávky
 (Kateřina MIKLOŠOVÁ)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//b2vpvq// | Učitelství pro základní školy / VV-OV/ZŠ | Theses on a related topic

Návrh čerpání prostředků ze zdrojů EU pro obec Pavlice na projekt vybudování autobusové zastávky
 (Erika DABERGEROVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//t5snuz// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)