Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dopravni situace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Dopravní situace města Náchod
 (Hana Vlčková)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/54798 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Analýza dopravní situace ve Zlíně a možnosti řešení stávající situace
 (Veronika VEČERKOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fxnkep// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Analýza dopravní situace v obci Lelekovice
 (Jan Klusoň)

2018, Diplomová práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//moqces// | Technické znalectví a expertní inženýrství / | Theses on a related topic

Analýza dopravní situace v Jihomoravském kraji a její vliv na regionální rozvoj
 (Zuzana BARTOŠOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xfr3l2// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Analýza videozáznamu dopravní situace z kamery na palubní desce automobilu
 (Jakub Páč)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//k3dh59// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Řešení dopravní situace města České Budějovice ve vztahu ke stávající dopravní infrastruktuře
 (Ivana FIKLÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nzrlm7// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Dopravní situace v okrese Náchod
 (Martin Valeš)

2012, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ho2k1f// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Návrh možného řešení dopravní situace z hlediska ochrany životního prostředí ve Frýdku-Místku
 (Lucie Andělová)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102902 | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Potenciál car-sharingu pro zlepšení dopravní situace v Praze
 (Vendula Řehová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/58624 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Řešení kritické dopravní situace města Kolín
 (Eva Vlášková)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86196 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)