Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

junction

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Simulace smíšené genetické informace pomocí Fisherova spojovacího modelu
 (Kamil Jaroň)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/spvsi/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Volba metody řešení obstrukce PUJ a dlouhodobé výsledky se zaměřením na méně invazivní operační postupy
 (Aleš Čermák)

2011, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w1wre/ | Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie | Theses on a related topic

Konstrukce vstřikovací formy pro rozvodnou krabici
 (Jan Strnad)

2016, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jkjem6// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Železniční uzel v Bohumíně - od historie po současnost
 (Josef SKOKAN)

2017, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xunuit// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - geografie | Theses on a related topic

Nové řízení modelu vlakového uzlu
 (Daniel Komzák)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//h1jruj// | Elektrotechnika a informatika / Počítačové systémy | Theses on a related topic

Zavedení preference MHD - tramvají na křižovatce ulic Opavská a 17.listopadu v Ostravě.
 (Ondřej Mikulaj)

2015, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7m2cr2// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

Železniční uzel v Bohumíně - od historie po současnost
 (Josef SKOKAN)

2017, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8y5gtm// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - geografie | Theses on a related topic

Možnosti průvozu linek regionální železniční dopravy skrz uzel Plzeň
 (Jakub Košut)

2018, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fg3gk7// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Theses on a related topic

Návrh zařízení pro zjišťování mechanické tuhosti spojení náhrady kyčelní jamky a kosti
 (Lenka Antošová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//dm1v9j// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

Návrh záchytného parkoviště v ploše mimoúrovňové křižovatky Českobratrská-Bohumínská v Ostravě
 (Jana Faicová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118374 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)