Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pedestrian crossing

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Smart city – koncept chytrého přechodu
 (Barbora Mlejnková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72827 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Asistenční prvek vozidel pro bezpečné přecházení chodců - SAR
 (Trojan Ivanov)

2013, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//w3auol// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Theses on a related topic

Návrh úprav přechodů pro chodce na ulici Rožnovská ve Frenštáte pod Radhoštěm za účelem zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu
 (Ondřej Závodný)

2010, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81524 | Strojírenství / Dopravní technika | Theses on a related topic

Riadiaci modul technologického procesu
 (Juraj Kuliška)

2011, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u3vsv/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Parkoviště u Nového kostela v Ostravě-Zábřehu
 (Martin Habrnal)

2010, Bakalářská práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81767 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic