Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Klíčová slova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Návrh proudového kompresoru pro odsávání vysokopecního plynu
 (Richard Wenzel)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117460 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Redukce kyanidu ve vodách plynočistírenského okruhu vysoké pece
 (Vladislava Kinďurová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101193 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí | Theses on a related topic

Spalování práškového uhlí s přídavkem plynu z hlediska tvorby emisí
 (Kamil Sikora)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82095 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí | Theses on a related topic

Spalování práškového uhlí s přídavkem plynu z hlediska tvorby emisí
 (Kamil Sikora)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82095 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí | Theses on a related topic

Primární emise akcií prostřednictvím IPO v České Republice
 (Veronika Kosinková)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/e8992/ | Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby | Theses on a related topic