Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kombinovane spalovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Návrh úpravy zařízení pro kombinované spalování uhlí a alternativních paliv na teplárenském zdroji
 (Vendula Drastichová)

2013, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99635 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Kombinované spalování biomasy ve fluidním kotli K12 Energetiky Třinec.
 (Jarmila Pilchová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81304 | Strojírenství / Provoz a řízení v energetice | Theses on a related topic

Spalovny komunálního odpadu jako zdroj kombinované výroby energie
 (Luděk KOLÁŘ)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9ywcp4// | Aplikovaná elektrotechnika / | Theses on a related topic

Posouzení změn v chemickém složení popílků vlivem přídavku kalů z ČOV
 (Ivana Bartošová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137283 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Výzkum vlivu skladby komunálního odpadu využívaného v ZEVO na tavitelnost popela
 (Karla Kryštofová)

2018, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133129 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic