Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

riziko smlouvy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Přínosy a rizika Lisabonské smlouvy
 (Jan Scherling)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/v8805/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Přechod rizika u kupní smlouvy v právu římském a moderním
 (Adam ŽÁČEK)

2020, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//eee6qj// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Přechod rizika u kupní smlouvy v právu římském a moderním
 (Štěpánka VRANOVÁ)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q5jqg1// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Riziko vzniku škody na věci a jeho alokace v obchodních závazkových vztazích
 (Eliška Krajíčková)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i4qij/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Optimalizace stavební smlouvy o dílo z pohledu subdodavatele
 (David Hanák)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mxl38/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Podstatné části kupní smlouvy pro nemovitosti a její význam
 (Štěpánka Sedláčková Lepičová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/pzwjc/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Příprava podmínek smlouvy o výhradním prodeji mezi českým a zahraničním podnikem - rizika a přínosy vyýhradního vztahu
 (Lada Letovská)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//rclr7k// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Smluvní možnosti snižování rizika z pohledu objednatele v obchodněprávní smlouvě o dílo
 (Jakub Hrabánek)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o1qqv/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právní rizika zprostředkovatelských smluv v oblasti realit
 (Miroslav Zvonek)

2012, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qonxt/ | Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)