Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

TiAlSiN

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vlastnosti a mikrostruktura tenkých vrstev TiAlSiN
 (Jarmila SAVKOVÁ)

2014, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0crjd6// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Theses on a related topic

Vlastnosti a mikrostruktura tenkých vrstev TiAlSiN
 (Jarmila SAVKOVÁ)

2014, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0crjd6// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Theses on a related topic

Vlastnosti a mikrostruktura tenkých vrstev TiAlSiN
 (Jarmila SAVKOVÁ)

2014, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0crjd6// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Theses on a related topic

Vlastnosti a mikrostruktura tenkých vrstev TiAlSiN
 (Jarmila SAVKOVÁ)

2014, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0crjd6// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Theses on a related topic

Zvyšování užitných vlastností AM dílů pomocí tenkých vrstev
 (Zdeněk ŠÁLEK)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//45ged1// | Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality / | Theses on a related topic

Studium vlastností povlaků aplikované na obráběcí nástroje
 (Eva Burešová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93959 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic