Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dehydroxylace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv krystalinity kaolinitu na vysokoteplotní fázové transformace
 (Petr Štursa)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/neq5u/ | Geologie / | Theses on a related topic

Syntéza kaolinitu o různé krystalinitě a její vliv na vysokoteplotní fázové transformace
 (Petr Štursa)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/agxmc/ | Geologie / | Theses on a related topic

Vermikulit a jeho vznik, výskyt, modifikace a praktické využití
 (Dmitry Fadeev)

2021, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144967 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Termostabilita bentonitových pojiv Česko - Slovenské provenience
 (Karel Gál)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104318 | Metalurgické inženýrství / Slévárenské technologie | Theses on a related topic

Studium interakce malých testovacích molekul s aktivními centry Cu-FER zeolitů
 (Helena Drobná)

2009, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2reop8// | Fyzikální chemie / | Theses on a related topic

Tepelná stabilita geopolymerních materiálů připravených alkalickou aktivací ocelářských strusek
 (Lucie RUPPENTHALOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//o0pmay// | Chemie / Fyzikální chemie povrchů | Theses on a related topic